Данъчно облагане и данъчно консултиране

Подкрепа от всички в Ефектив Одит

Ние всички трябва да плащаме данъци, но е Ваше право, в рамките на закона, да се възползвате от всички възможности за минимизиране на финансовите ефекти от това задължение. И това не трябва да Ви притеснява.

Законовите норми може да изглеждат сложни, нелогични и при това се променят постоянно. Спестеното от един данък, често се оказва загуба при облагане с друг. Възможно е да се почувствате изгубени и да имате постоянното усещане, че пропускате нещо важно.

С Ефектив Одит ще получите цялата необходима Ви помощ по отношение на данъчното облагане. Да Ви предостави нужната здрава основа е нещо, което се предполага за консултанска фирма с най-добри бизнес практики. Срокове, документи: всичко това съобразено с текущите изисквания на законодателството и под постоянен контрол.

С увереност в добрата основа Вие можете комфортно да надграждате и планирате напред. Ние ще Ви помагаме сами да се справяте успешно с по-лесните казуси, ще се грижим за текущите Ви дела, като същевременно ще се концентрираме над дългосрочните възможности, които се откриват пред Вас.

Вие винаги ще имате персонален достъп до хората от нашия екип, които работят за Вас на текуща база, като ние ще имаме готовност и ангажимент да Ви осигурим своевременно и персонален съветник за по-сложни и комплексни консултации.

Ние бихме могли да Ви помогнем при:

  • Минимизиране на данъчните ефекти при продажба на Вашия бизнес
  • Да Ви дадем увереност, че Вашия бизнес не представлява пречка по пътя на реализиране на Вашите цели и не е генератор на данъчни проблеми. Ще Ви съдействаме да преструктурирате Вашия бизнес, ако това е необходимо
  • Ще ви консултираме по отношение на бизнес придобивания и преобразувания и свързаните с това данъчни аспекти
  • Планиране и оптимизиране на данъчното облагане по отношение на Вашите лични и тези на семейството Ви доходи
  • И не на последно място – при данъчно облагане с данък добавена стойност. Комплексността на законодателството в тази област изисква постоянен мониторинг, като консултирането със специалисти често води до спестяване на бизнес ресурси, както и до избягване на потенциални проблемни ситуации с органите по приходите.